Diep duiker

Onder supervisie van een PADI professional leer je omgaan met dieptes groter dan 18 meter. In 4 duiken, verdeeld over 2-3 dagen, leer je vaardigheden, kennis en technieken te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om veilig deel te kunnen nemen aan diepe duiken.

Prijs: 229 euro. 

Minimum leeftijd is 15 jaar en het brevet Advanced Open Water Diver. Na deze specialty mag je tot maximaal 40m diep duiken, de maximale diepte voor recreatief duiken.